Çalışma Alanı

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)
Ankilozan Spondilit
Antifosfolipit Sendromu
Behçet Hastalığı
Dermatomiyozit-Polimiyozit (İltihabi Kas Hastalıkları)
Enteropatik Artritler (İltihabi Barsak Hastalıkları-Crohn ve Ülseratif Kolit ile ilişkili artritler)
Erişkin Still Hastalığı
Eritema Nodozum yapan nedenlerin Romatolojik Hastalıklar açısından araştırılması
Fibromiyalji
Gut
İgG4 ilişkili Hastalık
– Osteoartrit
Psöriyatik Artrit (Sedef Romatizması)
Reaktif Artrit
Romatoid Artrit
– Romatolojik Hastalıklar ve Gebelik
Sarkoidoz
Sistemik Lupus Eritematoz

Skleroderm
Sjögren Sendormu
Tekrarlayan oral ve genital aft nednelerinin Romatolojik Hastalıklar açısından değerlendirilmesi
Üveit nedenlerinin Romatolojik Hastalıklar açısından araştırılması
Vaskülitler

Takayasu Arteriti
Temporal Arterit
Poliarteritis Nodoza (PAN)
Good-Pasture Hastalığı (anti-glomerül bazal membran hastalığı)
Kutanöz Lökositoklastik Anjiit (hipersensitivite vasküliti)
Henoch Schönlein Purpura
Hipokomplamentemik Ürtikeryal Vaskülit
Esansiyel Kriyoglobulinemi
Eritema Elevatum Diutinum
Granülomatöz Polianjit (Wegener Granülomatozu)
Eozinofilik Granülomatöz Polianjit (Churg-Strauss Sendromu)
Mikroskopik Polianjiit